ЗОКА ТРЕЈД

на обработен и сепариран материјал...

Нашата компанија врши откуп на отпадна гума..