ЗОКА ТРЕЈД

на обработен и сепариран материјал...

Нашата компанија врши прием на отпадна гума..