прием

 

Дозволете да ја отстраниме од Вашиот возен парк искористената гума од Вашите возила , може да склучиме договор за прием на отпадна гума и периодично да ја превземаме отпадната гума од Ваша локација до нашите погони за механички третман на отпадната гума. За повеќе детали контактирајте со Нас, Ви стоиме на располагање 24/7/365

фото галерија

Почитувани посетители на нашиот портал:

Погледнете дел од Нашата фотогалерија од производствените капацитети на Зока Трејд

View all
View

дотур на отпадна гума

Погледнете дел од Нашите производствени капацитети во Кавадарци во источната индустриска зона на...

View

колска вага

Погледнете дел од Нашите производствени капацитети во Кавадарци во источната индустриска зона на...

View

Производствени капацитети

Погледнете дел од Нашите производствени капацитети во Кавадарци во источната индустриска зона на...